O projektu

 

NAZIV:

Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba

 

VODITELJ:

Tajana Sekelj Ivančan

INSTITUCIJA:

Institut za arheologiju

TRAJANJE PROJEKTA:

48 mjeseci

 

 

 

OPIS:

Cilj projekta “Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba” je proširiti znanstvene spoznaje novim znanjima o primarnoj obradi i proizvodnji željeza u nizinskom području sliva rijeke Drave te odgovoriti na pitanje na koje načine i u kolikoj mjeri je ta proizvodnja utjecala na identitet zajednice i formiranje i dinamiku razvoja različitih socio-kulturoloških odnosa u društvu. Upravo putem praćenja proizvodnje i distribucije roba (poluproizvoda i proizvoda) otvara nam se izvanredna mogućnost sagledavanja ne samo ekonomskih nego i društvenih i kulturnih kontakata i susreta više zajednica te razmjene znanja, tehnologija i roba. Prepoznati opseg i intenzitet tih kontakata pružit će nam uvid u potrebe onodobnih zajednica i društava. Stoga, izazov projekta predstavlja istražiti koliko je tehnološki napredak u primarnoj proizvodnji željeza (ukoliko ga je bilo) i broj radionica u promatranom prostoru utjecao na stupanj trgovinske razmjene i opće blagostanje društva tijekom antike i srednjeg vijeka.

Kako bi se definiralo značenje proizvodnje željeza u kontekstu antičkih i srednjovjekovnih društava, postavljeni su sljedeći zadaci:

  1. definirati podrijetlo željezne rude i potrebnih resursa (glina, voda, drvo);
  2. definirati tehnologiju obrade željezne rude kroz razdoblja i intenzitet te proizvodnje;
  3. definirati utjecaj proizvodnje željeza u kontekstu socio-kuturološkog okružja i interakcija ljudi i roba.

 

Ovaj projekt se financira iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost (IP-06-2016-5047).

     

Back to Top