Preliminarna istraživanja šireg prostora provest će se na području od ušća rijeke Mure u Dravu do Slatine, što obuhvaća nizinski, središnji dio sliva rijeke Drave. Za prepoznavanje indikativnih arheoloških lokaliteta na kojima se odvijala predindustrijska proizvodnja željeza znakoviti su površinski arheološki nalazi (lomljena zgura, stijenke peći i sapnice) prikupljeni nakon poljoprivrednih radova.

Zato je primarno upoznavanje s čitavim područjem putem rekognosciranja i reambulacije terena ključno za daljnje faze istraživanja.

Back to Top