Važan naglasak u svim fazama realizacije projekta stavljen je na interdisciplinarna istraživanja. Uz stratigrafska arheološka iskopavanja te primjenu prostorne i eksperimentalne arheologije i daljinske interpretacije, primijenit će se metode geoloških, geokemijskih i geofizičkih istraživanja, kao i arheometalografske, radiokarbonske i arheobotaničke analize.

Back to Top