Hlebine - Dedanovice

8. – 18. listopada 2018. g.

Na temelju rezultata geofizičkih istraživanja provedenih tijekom 2017.g., u 2018.g. ciljano je otvoreno pet arheoloških sondi na lokalitetu Hlebine – Dedanovice, ukupne površine oko 1010 m2. Istraženo je nekoliko kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih objekata, jedna kružna kasnoantička peć te dvije talioničke peći smještene jedna nasuprot druge.

Back to Top