Kalinovac – Hrastova greda

24. rujna – 04. listopada 2019. g.

 Na temelju rezultata geofizičkih istraživanja provedenih tijekom 2018.g. ciljano su otvorene četiri arheološke sonde na lokalitetu Kalinovac – Hrastova greda, ukupne površine 1024,33 m2. U 10 radnih dana istraženo je nekoliko objekata iz razvijenoga srednjeg vijeka, te ukupno dokumentirano 67 stratigrafskih jedinica, 78 vrećica nalaza keramike, lijepa, kamena, 142 vrećica uzorka zemlje, rude, ugljena i zgure te nekoliko keramičkih pršljena, željeznih predmeta te dvije perle.  Ukupno je napravljeno 1930 digitalnih fotografija.

Back to Top