Tajana Sekelj Ivančan

Matični broj istraživača: 170984
Mrežna stranica: poveznica na CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=170984
Tajana Sekelj Ivančan rođena je 1. prosinca 1963. godine u Varaždinu, a osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje stječe u Zagrebu.

OBRAZOVANJE
Sve daljnje stupnjeve obrazovanja stječe na Odsjeku za arheologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
- 1999. g. - dr. sc. - obranjena doktorska disertacija pod naslovom Arheološka slika naselja savsko-dravskog međurječja Hrvatske od 10. do 13. stoljeća.
- 1992. g. – mr. sc. – obranjen magistarski rad pod naslovom Srednjovjekovna nalazišta sjeverne Hrvatske – Stanje istraživanja i statistika srednjovjekovnih lokaliteta kontinentalnog dijela Republike Hrvatske do 1991. godine.
- 1988. g. diplomirani arheolog - završava studij jednopredmetne arheologije.
Zaposlenje
- 1989. g. zaposlena kao mladi istraživač/pripravnik/znanstveni novak u Institutu za povijesne znanosti, sada Institutu za arheologiju, gdje i danas radi.
- 2002.-2005.g. zaposlena u zvanju i radnom mjestu znanstvene suradnice (IARH).
- 2006.-2010.g. zaposlena u zvanju i radnom mjestu više znanstvene suradnice (IARH).
- od 2011.g. do danas zaposlena u zvanju i radnom mjestu znanstvene savjetnice (IARH).

STIPENDIJE I NAGRADE
- 1990. g. nagrađena stručnom stipendijom za boravak u Aquilei (Italiji) na seminaru Protostoria e storia di Aquilei e dell' arco Adriatico.
- 2012. g. - dobitnica godišnje nagrade "Josip Brunšmid" strukovne udruge Hrvatsko arheološko društvo za znanstvenu monografiju "Podravina u ranom srednjem vijeku"

MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA
A/ Mentorstvo znanstvenom novaku
- od 2008. do 2013.g. mentor je znanstvenom novaku Siniši Krznaru na projektu Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora koji doktorira 2012. g. i danas je zaposlen u Institutu za arheologiju u statusu poslijedoktoranda
B/ Član je komisija za ocjene poslijediplomskih znanstvenih magistarskih i doktorskih radova iz arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 2013. g. – doktorske disertacije pod naslovom «Hladno oružje 10. - 15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine – arheološki kontekst», kandidata Mirsada Sijarića
- 2013. g. – diplomskog rada pod naslovom «Arheološki predmeti velike seobe naroda (od kraja 4. do kraja 6. stoljeća) s područja Druge, odnosno Sirmijeske Panonije koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu», kandidatkinje Jane Škrgulje
- 2007. g. - magistarskog rada pod naslovom «Župna crkva sv. Marije Magdalene u Čazmi», kandidatkinje Ane Azinović Bebek.

Back to Top