Siniša Krznar

Daljinska interpretacija aerosnimaka, rekognosciranje, pregled zbirki, kartografski i povijesni izvori

Prikupljanje u literaturi objavljenih podataka o arheološkim nalazima koji predstavljaju indikatore metalurških aktivnosti prerade željezne rude i pregled površinski prikupljenih nalaza iz poznatih podravskih zbirki kao i iz muzejskih zbirki koje pokrivaju odabrano područje (Koprivnica i Đurđevac). Prikupljanje podatka o nedestruktivnim metodama istraživanja koji podrazumijevaju rekognosciranje i reambulaciju područja uz rijeku Dravu, analizu toponomastičkih i povijesnih podataka te analizu zračnih snimaka i njihovu daljinsku interpretaciju. Sudjelovanje u terenskim istraživanjima i izrada terenske arheološke dokumentacije. Održavanje predavanja u edukativne svrhe i suorganizacija znanstveog skupa. Projektu će posvetiti 30% radnog vremena.

Back to Top