Branko Mušič

Geofizička prospekcija. Magnetometrija. Izrada GIS platforme

Geofizička prospekcija indikativnih područja uz rijeku Dravu i to magnetnom metodom na ekstenzivan način i kartiranjem magnetskog susceptibiliteta u istoj mreži te potom detaljna magnetna snimanja odabranih mikrocjelina. Izrada 2D i 3D modela peći i GIS platforme u kojoj će biti navedeni svi relevantni arheološki podaci prikupljeni tijekom projekta kao i saznanja iz arheoloških istraživanja o procesima u prošlosti s ciljem statističkog razmatranja prostornih korelacija unutar metalurških kompleksa kao i u odnosu na šire područje u smislu arheoloških podataka, topografskih i drugih prirodnih karakteristika sredine. Projektu će posvetiti 30% radnog vremena.

Back to Top