Robert Čimin

Eksperimentalna arheologija. Suorganizacija izložbe. Transferi znanja. Obrada kasnosrednjovjekovnih nalaza

Suorganizacija tematskih izložbi i radionica. Izrada replika talioničkih peći u funkciji eksperimentalne arheologije s ciljem imitiranja i prepoznavanja te potvrde tehnološkog procesa taljenja željezne rude određenog povijesnog razdoblja. Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza iz naseobinskih cjelina, odnosno kasnosrednjovjekovnih nalaza koji su dijelom i tema njegove doktorske disertacije. Projektu će posvetiti 20% radnog vremena.

Back to Top