Ladislav Lazić

Konzultant za tehnologiju obrade željeza i procese taljenja

Prikaz izvornog izgleda i konstrukcije peći za taljenje ruda željeza koje su izgrađene i bile u funkciji proizvodnje željeza tijekom antike i srednjeg vijeka na dva predviđena lokaliteta u dravskoj nizini. Prema vrsti peći ovisila je tehnologija obrade rude željeza te će sudjelovati kao konzultant u određivanju tehnologija procesa taljenja željezne rude u promatranim pećima s ciljem da se odrede tehnološke sličnosti i razlike u procesu taljenja kroz vremenska razdoblja, te da se pokuša odgovoriti na pitanje što ih je uzrokovalo. Sudjelovat će u definiranju prikaza prostornog rasporeda peći, i drugih sastavnih dijelova radionice, kao i u promatranju prati li raspored objekata tehnološki proces obrade, ima li promjena u prostornoj organizaciji kroz razdoblja, te (ako su prisutne) ovise li one o promjenama u tehnološkom procesu. Projektu će posvetiti 10% radnog vremena.

Back to Top