Aleksandra Bugar

Obrada antičkih nalaza i interpretacija tehnoloških procesa dobivanje željeza u antici. Suorganizacija izložbe.

Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza iz antičkog razdoblja te interpretacija procesa dobivanja željeza u antici u svrhu definiranja uloge rane proizvodnje željeza. Obrada nalaza s lokaliteta Okuje vezanih uz ranu proizvodnju željeza u svrhu usporedne analize s novim nalazima s područja Podravlja. Definiranje utjecaja i distribucije roba, kao polu i gotovog proizvoda, u kontekstu užeg regionalnog odnosno šireg srednjeeuropskog konteksta u antici. Organizacija izložbe u Muzeju grada Zagreba te suorganizacija različitih pedagoških aktivnosti (predavanja i radionice u sklopu gostovanja izložbe ili primarne izložbe). Projektu će posvetiti 20% radnog vremena.

Back to Top