Ivan Marija Hrovatin

Obrada zgure. Interpretacija tehnoloških procesa dobivanja željeza kroz povijesna razdoblja

Sudjelovanje u arheološkim istraživanjima. Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza zgure sa svih nalazišta. Na temelju zatečenih in situ arheoloških situacija – interpretacija procesa dobivanja željeza u različitim povijesnim razdobljima. Projektu će posvetiti 20% vremena.

Back to Top