Stanko Ružičić

Geokemijska prospekcije. Kemijske i multielementne analize tla

Geokemijska prospekcija bazira se na analizi uzorkovanog tla. Uzorci će se prikupljati na određenim lokacijama na osnovu kartiranja površinskih pojava oksida željeza pomoću plitkih, pedoloških bušotina. Na prikupljenim uzorcima tla odredit će se udio željeza standardnom kemijskom analizom, a u uzorcima s povišenim udjelom željeza multielementnom analizom odredit će se sastav mikroelemenata i elemenata u tragovima.

Terenski i laboratorijski rad.

Projektu će posvetiti 20% istraživačkog vremena.

Back to Top