Metka Culiberg

Analiza vrste drva. Prospekcija krajolika uz rijeku Dravu

Analiza vrste drva kako bi se odredilo koje je drvo poslužila kao gorivi element u talioničkim pećima. Dobiveni podaci bili bi značajni za razumijevanje tehnološkog procesa dobivanja željeza, ali bi i dodatno ukazivali na izgled krajolika oko radionice i čitave dravske nizine, jer bi posredno govorili i o prirodnom okolišu i značajkama kraja, odnosno iz tih bi podataka iščitali vrstu šuma rasprostranjenu u određenom razdoblju na određenom području. Projektu će posvetiti 10% vremena.

Back to Top