Katarina Botić

Arheološko istraživanje. Rekognosciranje. Obrada arheoloških nalaza. Pregled kartografskih i povijesnih izvora. Prospekcija krajolika uz rijeku Dravu. Geokemijska prospekcija.

Rad na sedimentologiji i geološkim slojevima arheoloških lokaliteta kako bi se mogle promatrati promjene okoliša (klimatske promjene, erozija tla vezana uz arheološke lokalitete, promjene razina podzemnih voda i sl.) tijekom svih povijesnih razdoblja te usporedba ovih rezultata s dendrološkim, paleobotaničkim, geološkim i sl. rezultatima. Cilj je objedinjena interpretacija ekoloških (prirodnih) uvjeta za pojedina promatrana razdoblja kako bi se dobila jasnija slika odnosa okoliša i društvenih promjena. Projektu će posvetiti 30% vremena.

Back to Top