Tomislav Benko

Geološka prospekcija. Kemijske i multielementne analize tla. Multielementne analize zgure i željeznih predmeta.

Prikupljanje uzoraka tla na određenim lokacijama na osnovu kartiranja površinskih pojava oksida željeza pomoću plitkih, pedoloških bušotina. Na prikupljenim uzorcima tla odredit će se udio željeza standardnom kemijskom analizom, a u uzorcima s povišenim udjelom željeza multielementnom analizom odredit će se sastav mikroelemenata i elemenata u tragovima. Rezultati analize željeznih uporabnih predmeta usporedit će se s rezultatima analize tla (željeznom rudom) kako bi se ustanovilo jesu li predmeti izrađivani od željeza prerađenog u obližnjoj talioničkoj radionici.

Terenski i laboratorijski rad.

Projektu će posvetiti 30% vremena.

Back to Top