Tena Karavidović

Ciljevi rada doktoranda obuhvaćaju proučavanje utjecaja pirotehnoloških industrija na okoliš i dinamike korištenja prostora u odnosu na iskorištavanje potrebnih resursa. Ciljevi doktorata su analiza potrošnje resursa te analiza smještaja radionica i pretpostavljene prostorne uvjetovanosti u odnosu na geomorfološke, hidrološke, vegetacijske i geološke uvjete te unutar šireg socio-kulturnog konteksta.

Back to Top