Branko Mušič

Matični br. znanstvenika: 12447, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Republika Slovenija

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20140810111548-12447.html

Geofizička prospekcija indikativnih područja uz rijeku Dravu i to magnetnom metodom na ekstenzivan način i kartiranjem magnetskog susceptibiliteta u istoj mreži te potom detaljna magnetna snimanja odabranih mikrocjelina. Izrada 2D i 3D modela peći i GIS platforme u kojoj će biti navedeni svi relevantni arheološki podaci prikupljeni tijekom projekta kao i saznanja iz arheoloških istraživanja o procesima u prošlosti s ciljem statističkog razmatranja prostornih korelacija unutar metalurških kompleksa kao i u odnosu na šire područje u smislu arheoloških podataka, topografskih i drugih prirodnih karakteristika sredine. Projektu će posvetiti 30% radnog vremena. 

Curriculum vitae

Branko Mušič rođen je 12. ožujka 1963. godine u Mariboru, Republika Slovenija. Naslov doktora znanosti stekao je 2000. godine na Univerzi v Ljubljani.

 

Zaposlenja:

1992-1994     Mladi istraživač na Univerzi v Ljubljani, gdje pohađa magistarski studij.

1995-1998     Mladi istraživač na Univerza v Ljubljani, gdje pohađa doktorski studij.

1999-2002     Istraživač na Oddelku za arheologijo Univerze v Ljubljani.

2003             Istraživač na Inštitutu za arheologijo pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. 

2004-2007     Istraživač na Oddelku za arheologijo Univerze v Ljubljani.

2007-            Istraživač i docent na Oddelku za arheologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrade

1991                Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo: Prešernova nagrada za diplomski rad

1999             Slovensko arheološko društvo: “Priznanje za uspješnu primjenu  geofizičkih istraživanja u slovenskoj arheologiji”. 

2013             Nagrada za najbolji poster na kongresu “Archaeological prospection” u Beču. 

 

Bibliografija (vidi: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20140810111548-12447.html)

24 izvornih znanstvenih članaka, 17 znanstvenih radova u monografskim publikacijama, 31 sažetak i 19 publiciranih radova na međunarodnim kongresima.

 

Citiranost      (vidi: http://izumbib.izum.si/bibliografije/W20140810114108-12447.html in http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20140810114937-12447.html)

WOS/Scopus: Broj citata: 20; Broj samocitata: 3; Broj citata bez autocitata: 17; normirani broj čistih citata: 52; h-index prema WoS i Scopus: 3.

 

Recenzent

2014-           Journal of Archaeological science (Elsevier).

 

Sudjelovanje na istraživačkim projektima u posljednjih pet godina:

Znanstveni doprinos dr. Branka Mušiča iz področja geoarheologije i arheološke geofizike:

  • 2007-2011: Interuniversity Poles of Attraction. IPA – Phase. Voditelj projekta: prof. dr. Marc Waelkens, University of Leuven, Belgija.
  • 2010:  Geofizikalna raziskava območja Aapravasi Gath v Port Louisu   (baština UNESCO), Mauricius. Voditelj projekta: dr. Krish Seetah, McDonald Institute, University of Cambridge. VB.
  • 2011: Metallurgical Practice, Technology and Social Organization during the Middle to Late Bronze Age in the Southern Urals, Russia.  Voditelj projekta: prof. dr. Bryan Hanks, University of Pittsburg, ZDA i prof. dr. Roger Doonan, University of Sheffield, VB.
  • 2011-2013: Tradition and innovation in prehistory – Example of the Alps and the Pannonian Plain in the period 1300-600 BC. Voditelj projekta: prof. dr. Biba Teržan, Univerza v Ljubljani, Slovenija.
  • 2013-2016: HERA (Humanities in the European Research Area), Naziv projekta:  ENTRANS  (Encounter and Transformations in Iron Age Europe). Voditelj projekta: Ian Armit, Univ. of Bradford (VB); Matija Črešnar, Univ. v Ljubljani (SLO) i Hrvoje Potrebica, Sveučilište u Zagrebu (HR).
  • 2014-2015: BorderArch (Univ. v Ljubljani (SLO) in Muzej Joaneum (A). Voditelj projekta: dr. Marko Mele (A) i dr. Matija Črešnar (SLO).
Back to Top