Ivan Valent

diplomirani arheolog, Republika Hrvatska

Rekognosciranje i reambulaciju područja uz rijeku Dravu. Sudjelovanje u arheološkim istraživanjima. Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza iz kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih arheoloških cjelina. Kako se očekuje najveća količina upravo arheoloških nalaza ovog vremena, čija obrada će zahtijevati značajni udio vremena rada na projektu, u planu je zapošljavanje znanstvenog novaka, budućeg studenta doktorskih studija s temom vezanom za navedeno vrijeme i prostor istraživanja. Projektu će posvetiti 100% radnog vremena. 

Curriculum vitae

Ivan Valent rođen je 31. prosinca 1987. godine u Koprivnici. 2006. godine upisuje dvopredmetni preddiplomski studij arheologije i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg završava 2009. godine. Iste godine upisuje jednopredmetni diplomski studij arheologije, smjer srednji vijek, a naredne jednopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti na katedri za kasnu antiku i rani srednji vijek. 2014. godine diplomirao je jednopredmetni studij arheologije s temom "Srednjovjekovna naseljenost koprivničke Podravine" pod mentorstvom dr. sc. Krešimira Filipca i komentorstvom dr. sc. Tatjane Tkalčec s Instituta za arheologiju, čime stječe titulu Magistra struke arheologije. Od jeseni 2017. godine upisan je na poslijediplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod mentorstvom dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan.

 

Sudjelovanja na projektima:

-od 2017. do danas sudjeluje na istraživačkom projektu IP-06-2016-5047 Hrvatske zaklade za znanost "Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba" pod vodstvom dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan (Institut za arheologiju, Zagreb)

- od 2007. do danas kao član ekipe sudjeluje na projektu "Samostan sveti Petar u Osoru" pod vodstvom dr. sc. Sebastiana Bullya (Nacionalni centar za znanstvena istraživanja (CNRS), Francuska) i dr. sc. Miljenka Jurkovića (Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu (MICKAS), Filozofski fakultet u Zagrebu)

- od 2009. do danas kao član ekipe sudjeluje na projektu "Monachisme en Europe occidentale. Topographie et structures de premiers etablissements en Bourgogne et en Franche Comte" (Monaštvo u zapadnoj Europi. Topografija i ustrojstvo prvih zajednica na prostoru regija Bourgogne i Franche Comte) pod vodstvom dr. sc. Sebastiana Bullya (Nacionalni centar za znanstvena istraživanja (CNRS), Francuska).

- od 2010. do danas kao član ekipe sudjeluje na projektu "Arheološki park Mirine - Fulfinum" pod vodstvom dr. sc. Morane Čaušević Bully (Sveučilište u Besançonu, regija Franche Comte, Francuska; Udruga za arheološka istraživanja i promociju arheologije Kvarnera (aIPAK)

- od 2011. do danas kao član ekipe sudjeluje na projektu "Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća" pod vodstvom dr. sc. Sebastiana Bullya (Nacionalni centar za znanstvena istraživanja (CNRS), Francuska) i Morane Čaušević Bully (Sveučilište u Besançonu, Francuska; Udruga za arheološka istraživanja i promociju arheologije Kvarnera (aIPAK)).

Osim sudjelovanja na ovim projektima u čijem je fokusu istraživanje kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja, kao član, zamjenik voditelja ili voditelj ekipe sudjelovao je na preko devedeset različitih sustavnih i zaštitnih istraživanja, ponajviše iz razdoblja srednjeg vijeka. Od 1. siječnja 2018 godine zaposlen je u Muzeju grada Koprivnice.

Back to Top