Ivan Marija Hrovatin

diplomirani arheolog, Republika Italija

Sudjelovanje u arheološkim istraživanjima. Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza zgure sa svih nalazišta. Na temelju zatečenih in situ arheoloških situacija – interpretacija procesa dobivanja željeza u različitim povijesnim razdobljima. Projektu će posvetiti 20% vremena. 

Curriculum vitae

Ivan Marija Hrovatin rođen je 14. kolovoza 1977. godine u Trstu, Italija. 

 

Godine 2006. diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani s temom "Povijest arheoloških istraživanja u razdoblju između 6. i 11. stoljeća na području između Nadiža, Soče, Dragonje i Javornicima." (JZ Slovanija i u Furlaniji Julijska Krajina (Italija), s katalogom mjesta u ovom prostoru. Od 1996. godine do danas sudjeluje kao član ekipe na arheološkim istraživanjima kopnenih i podvodnih lokaliteta u Sloveniji, Hrvatskoj, Italiji i Češkoj.

Od 2006. do 2011. godine radio je kao znanstveni novak-istraživač u Institutu za arheologiju, znanstveno-istraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti.

 

I. M. Hrovatin završava doktorat iz arheologije na Sveučilištu u Ljubljani (Slovenija), s temom “Pržanj u Ljubljani, istraženo ranosrednjovjekovno naselje s tragovima proizvodnje željeza”. U tom kontekstu, počeo je istraživati ​​arheološke tragove aktivnosti vezanih uz proizvodnju željeza u laboratoriju Institita za arheologiju Akademije znanosti Češke Republike (2007.-2008.). Godine 2009. bio je na međunarodnom simpoziju arheometalurgije u Huttenbergu u Austriji te od tada do danas permanentno sudjeluje u radionicama "International Meeting of Early Iron Production" u organizaciji Tehničkog muzeja u Brnu (CZ). Godine 2014. održao je predavanje pod nazivom "Rezultati makroskopske analize šljake u Sloveniji i Hrvatskoj u godinama 2009. – 2014."

 

Od 2011. do danas samostalni je istraživač. U svojim istraživanjima Ivan Marija Hrovatin bavi se rekonstrukcijom ranosrednjovjekovne povijest na prostoru između srednjeg Dunava i Jadrana, s posebnim naglaskom na umreženost naselja, te njihova gospodarskog i tehnološkog razvoja. Posebno je posvećen arheometalurgiji željeza (proizvodnja, prerada, trgovina). Posljednjih godina prikuplja podatke o istraživanim lokalitetima s tragovima željeza u istočnoj i srednjoj Europi. Proveo je makroskopsku analizu šljake na više od 20 europskih lokaliteta. S obzirom na međunarodni opseg istraživanja radi s raznim istraživačima u Srednjoj i Istočnoj Europi, kao što su Charles University u Pragu (CZ), Tehnički muzej u Brnu (CZ), Laboratorij za restauriranje AV CR (CZ), Institut za arheologiju u Zagrebu (HRV), Institut za arheologiju Ruske akademije znanosti u Moskvi (RUS) i drugima.

 

Sudjelovanje na projektima:

 

  • Od 2005. do 2008. godine bio je suradnik na Sveučilištu u Trstu, u sklopu međudržavnog projekta "I siti costieri dell'Alto Adriatico ".


Posljednja objava:

 KRAMAR, Sabina, TRATNIK, Vesna, HROVATIN, lvan Marija, MLADENOVIC, Ana, PRISTACZ, Helmut, ROGAN SMUC, Nastja, Mineraloško i kemijska karakterizacija šljake iz rimskog arheološkog nalazišta Castro (Ajdovščina, Slovenija). Archaeometry, 2014/16, DOI: 10.1111 / arcm.12116

Back to Top