Aleksandra Bugar

diplomirani arheolog i povjesničar umjetnosti, Muzej grada Zagreba, Republika Hrvatska, poslijedoktorand

Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza iz antičkog razdoblja te interpretacija procesa dobivanja željeza u antici u svrhu definiranja uloge rane proizvodnje željeza. Obrada nalaza s lokaliteta Okuje vezanih uz ranu proizvodnju željeza u svrhu usporedne analize s novim nalazima s područja Podravlja. Definiranje utjecaja i distribucije roba, kao polu i gotovog proizvoda, u kontekstu užeg regionalnog odnosno šireg srednjeeuropskog konteksta u antici. Organizacija izložbe u Muzeju grada Zagreba te suorganizacija različitih pedagoških aktivnosti (predavanja i radionice u sklopu gostovanja izložbe ili primarne izložbe). Projektu će posvetiti 20% radnog vremena. 

 

Curriculum vitae

Aleksandra Bugar rođena je 21. svibnja 1970. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala povijest umjetnosti i arheologiju 2000. godine. Tijekom studija sudjelovala na nekoliko arheoloških istraživanja te diplomirala na temu „Ranija rimska keramika s lokaliteta Sv. Križ - Sisak“ (mentor prof. dr. sc. M. Sanader). Po studiju sudjelovala na istraživanjima u sklopu izgradnje autocesta u Republici Sloveniji u razdoblju od pet godina (lokalitet Nova Tabla, 2000. i 2001. g., za FF u Ljubljani), lokalitet Ribnica i Ribnica P 391–P 398, od 2001. do 2004. g. i Čatež Sv. Jurij 2003.g., za Zavod za varstvo kulturne in prirodne dediščine Slovenije, OE Novo Mesto). Kao vanjski suradnik Muzeja grada Zagreba i zamjenica voditelja istraživanja sudjelovala u istraživanju lokaliteta Trg. Sv. Marka u Zagrebu tijekom 2005. i 2006. g. te u geodetskom/arheološkom dokumentiranju lokaliteta Park Grič i Vranicanijeva poljana. Tijekom 2006. godine sudjelovala u istraživanjima lokaliteta Velika Gorica jug (za Kaducej d.o.o.).

U Muzeju grada Zagreba zaposlena od 2006. godine. Stručno zvanje kustosa stekla 2007. godine, a višeg kustosa 2013. godine. Od 2012. godine voditeljica Antičke zbirke.

Voditeljica istraživanja lokaliteta Šepkovčica (2006-2008. g., višeslojni lokalitet: prapovijest, antika, srednji vijek), Okuje (2008-2010. g., višeslojni lokalitet: prapovijest, antika, srednji vijek, novi vijek) i Mraclinska Dubrava (2008. g., novi vijek) na trasi autoceste Zagreb – Sisak. Surađuje na istraživanjima i terenskim pregledima u Muzeju grada Zagreba (Remete, Budinjak, Gornje Obrežje).

Suautorica dviju izložbi u Muzeju grada Zagreba s kolegom Borisom Mašićem („Poštujte naše tragove“ 2006. g. i „U službi arheologije“ 2013. godine), te sudjeluje u realizaciji brojnih pedagoških programa u MGZ-u.

U posljednjih pet godina kao stručni suradnik sudjelovala na realizaciji sljedećih izložbi u MGZ: - 2011. g. - „Mors portae vitae – smrt, vrata života“;

- 2013. g. - „Na nemirnim temeljima – Arheologija i 725 godina svetišta u Remetama“;

- 2014. g. - „Grad filma – tvornica snova“;

- 2016. g. - „Budinjak – polje tumula: arheološka istraživanja 1995.-2014.“,

Upisala poslijediplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. g. s temom „Romanizacija od Mure do Save na primjeru lokaliteta Nova Tabla kraj Murske Sobote i Šepkovčica u Turpolju“ (mentor ddr. sc. M. Guštin).

Bavi se istraživanjima antike i srednjega vijeka. Posebni interesi u proučavanju arheometrije te aspekata njene primjene u arheološkoj interpretaciji.

Back to Top