Katarina Botić

Životopis

Osobni podaci

Ime i prezime: Katarina Botić

Titula: dr. sc.

Godina i ustanova stjecanja doktorata: 2017. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Datum i mjesto rođenja: 23.2.1972. Dubrovnik

Školovanje

  1. obranjen doktorski rad Neolitička naselja na prostoru sjeverne Hrvatske (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  2. diploma četverogodišnjeg studija jednopredmetne arheologije, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (diplomski rad: Rudna ležišta jugozapadnog dijela iberskog poluotoka, njihovo iskorištavanje i udio u društvenim promjenam tijekom kasnog brončanog doba)

Radno iskustvo

2012.–          Institut za arheologiju, Zagreb: znanstveni novak

2008.–2012. Institut za arheologiju, Zagreb: stručni suradnik u znanosti – tajnica u uredu ravnatelja

  1. - Institut za arheologiju, Zagreb: stručni suradnik – dokumentarist

Znanstveni projekti

2014.–2016. suradnica na projektu Strategic use of landscape“ (IP-11-2013-3700) Hrvatske zaklade za znanost

2012.–2014. suradnica na projektu Prapovijesni identite prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske (197-1970685-0681) Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

 

Znanstvena bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=333083

Ostalo

  1. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

 

 


Back to Top