Tomislav Brenko

Tomislav Brenko, 353890, Curriculum vitae

Tomislav Brenko (broj znanstvenika: 353890) rođen je 21. rujna 1991. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirao je u rujnu 2015. na studiju Geologije, smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Tijekom svojeg diplomskog studija dobio je Rektorovu nagradu za zajednički studentski rad: Paleolimnološka rekonstrukcija razvoja Modrog jezera kraj Imotskog tijekom posljednjih 2400 godina, te dvije Dekanove nagrade za izvanredan studentski uspjeh u akademskim godinama 2013/2014 i 2014/2015.

Od travnja 2016. zaposlen je kao asistent na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine. Od listopada iste godine drži vježbe iz kolegija Opća mineralogija, Optička mineralogija i Sistematska mineralogija.

Znanstveni interesi su mu mineraloško i geokemijsko definiranje ležišta močvarne željezne rude, procesi koji dovode do formiranja ležišta, model taloženja željeza, te izotopno povezivanje željezne rude sa predindustrijskom zgurom i predmetima.

Od listopada 2016. postaje suradnik na projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost: Nanominerali u sedimentima i tlima: formiranje, značajke i uloga u biogeokemijskim procesima (NanoMIN-2504).

Do danas, Tomislav Brenko objavio je 1 znanstveni rad u koautorstvu u znanstvenom časopisu, te 1 znanstveni rad kao izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu.

 

Radovi u znanstvenim časopisima

Orlović-Leko, Palma; Omanović, Dario; Ciglenički, Irena; Vidović, Kristijan; Brenko, Tomislav. Application of electrochemical methods in the physico-chemical characterization of atmospheric precipitation. // Bulgarian Chemical Communications. 49 (2016); 211 – 217.

 

Sažetci u knjigi sažetaka sa međunarodnog znanstvenog skupa

Miko, Slobodan; Ilijanić, Nikolina; Jarić, Anja, Brenko, Tomislav; Hasan, Ozren; Šparica Miko, Martina; Čućuzović, Helena; Stroj, Andrej. 2400-year multi-proxy reconstruction of environmental change: the Blue Lake (Modro jezero, Imotski) sediment record. 5. HRVATSKI GEOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem/5th CROATIAN GEOLOGICAL CONGRESS with international participation Osijek 23.–25.09.2015. Knjiga Sažetaka /Abstracts Book. Marija Horvat & Lara Wacha (ur.).​​

Back to Top