Tatjana Tkalčec

Daljinska interpretacija aerosnimaka. Arheološko istraživanje. Obrada srednjovjekovnih nalaza.

Sudjelovanje u prikupljanju podataka nedestruktivnim metodama istraživanja koji podrazumijevaju rekognosciranje i reambulaciju područja uz rijeku Dravu, te analizu zračnih snimaka odabranog prostora i njihovu daljinsku interpretaciju u kontekstu metalurških aktivnosti. Sudjelovanje u ciljanim, arheološkim istraživanjima na odabranim mikrocjelinama kako bi se ustanovio odnos radionice i naselja. Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza iz srednjovjekovnih arheoloških cjelina. Definiranje utjecaja i distribucije roba, kao polu i gotovog proizvoda, u kontekstu užeg, regionalnog, odnosno šireg, srednjeeuropskog konteksta u srednjem vijeku. Suorganizacija znanstvenog skupa. Projektu će posvetiti 30% radnog vremena.

Back to Top