Sibila Borojević Šoštarić

Geokemijska prospekcija. Multielementne analize zgure i željeznih predmeta

Provesti će se multielementna analize zgure i drugih sastavnih dijelova peći i njihova usporedba s određenim željeznim predmetima iz dobro datiranih zatvorenih arheoloških cjelina iz naselja. Rezultati analize željeznih uporabnih predmeta usporedit će se s rezultatima analize tla (željeznom rudom) kako bi se ustanovilo jesu li predmeti izrađivani od željeza prerađenog u obližnjoj talioničkoj radionici.

Terenski, laboratorijski i kabinetski rad.

Projektu će posvetiti 20% istraživačkog vremena.

Back to Top