Ivan Valent

Rekognosciranje. Obrada kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih arheoloških nalaza

Rekognosciranje i reambulaciju područja uz rijeku Dravu. Sudjelovanje u arheološkim istraživanjima. Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza iz kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih arheoloških cjelina. Kako se očekuje najveća količina upravo arheoloških nalaza ovog vremena, čija obrada će zahtijevati značajni udio vremena rada na projektu, u planu je zapošljavanje znanstvenog novaka, budućeg studenta doktorskih studija s temom vezanom za navedeno vrijeme i prostor istraživanja. Projektu će posvetiti 100% radnog vremena.

Back to Top