Metka Culiberg

Matični br. znanstvenika: 08088, Biološki institut «Jovan Hadžija», Znanstvenoraziskovalnog centra SAZU, Ljubljana, u miru, Republika Slovenija

Analiza vrste drva kako bi se odredilo koje je drvo poslužila kao gorivi element u talioničkim pećima. Dobiveni podaci bili bi značajni za razumijevanje tehnološkog procesa dobivanja željeza, ali bi i dodatno ukazivali na izgled krajolika oko radionice i čitave dravske nizine, jer bi posredno govorili i o prirodnom okolišu i značajkama kraja, odnosno iz tih bi podataka iščitali vrstu šuma rasprostranjenu u određenom razdoblju na određenom području. Projektu će posvetiti 10% vremena. 

Curriculum vitae

Metka Culiberg je rođena 12. rujna 1950. godine u Ljubljani, Republika Slovenija. Od 1975. do 1979. godine bila je zaposlena u Institutu za arheologiju Slovenske Akademije znanosti i umjetnosti, a od 1979. do 2010. godine na Biološkom institutu «Jovan Hadžija», Znanstvenoraziskovalnog centrar SAZU, Ljubljana.  Godine 1989. obranila je doktorsku disertaciju iz Paleobotanike i geologije na Geološkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Godine 2000. je izabrana u zvanje znanstvene savjetnice, a 2010. godine je umirovljena.

Usavršavala je svoje studije paleobotanike u Sloveniji i inozemstvu, uglavnom uz akademskog mentora A. Šercelj (Institut za biologiju „Jovan Hadžija“, Istraživački centar) i s prof. E. Božilovi u Botaničkom Odjelu biološkog fakulteta Sveučilišta u Sofiji gdje je pregledala zbirku makroskopskih biljnih ostataka (1990). Godine 1994. je kod prof. J.M. Rourea (Unitate de Botanica, de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona) primjenjivala metode laboratorijske obrade peludnog materijala te se upoznala s računalnom obradom peludnih podataka s programom Tilia. U 1999. godini je pohađala računalni tečaj za upis peludnih podataka u Europskoj bazi podataka (Europska Pelud Database). Konstituirajuća sjednica za stvaranje baze podataka je bila godine 1989. u Lundu (Švedska) u kojoj je sudjelovala kao jedini predstavnik Jugoslavije.

Na temelju analize peluda istraživala je povijesni razvoj vegetacije na slovenskom prostoru, pored toga je s palinološkim, ksilotomskim, antrakotomskim i karpološkim analizama sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima.

 

Sudjelovanje na istraživačkim projektima:

  • International Correlation Programme (IGCP) – projekt 158, Subproject B (Lake and Mire environments) (1996).

  • Palynological study on desertification in south-western Europe: Timing, natural trends and human impact (1993-1995), financed by Eropean Commission, Bruxelles.

  • Pollenanalytische Grundlagenforschung und eine Bestandsaufnahme zur frühen Siedlungsgeschichte im Gebiet zwischen Mur und Raab (Österreich, Slowenien, Ungarn) (1997-1998), Geologischen Bundesanstalt, Wien.

  • Potočka Zijalka Campaigns 1997-2000. Kommission für Quartärforschung der

  • österreichischen Akademie der Wissenschaften.

  • Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance (L1 6587) (2004-2007).

  • Biodiversity of Posočje and nature conservation applications for Natura 2000 sites (L1 7078) (2005-2008).

  • Srednjevekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora 2007-2013 (Institut za arheologiju, Zagreb).

 

Kao vanjski suradnik, još uvijek sudjeluje s mikroskopskom i makroskopskom analizom biljnih ostataka (pelud, ugljen, voće, sjemenke) u mnogim arheološkim istraživanjima koje provode instituti, muzeji i institucije za zaštitu spomenika diljem Slovenije i Hrvatske (Zagreb, Split). Godine 2013. uključena je s paleo istraživanjima u brojne projekte arheoloških istraživanja na autocestama Slovenije (Institut za zaštitu kulturne baštine Slovenije).

Kao samostalni autor ili u koautorstvu objavila je 77 izvornih znanstvenih članaka, 7 stručnih članaka, 24 poglavlja u knjizi, 2 znanstvene monografije i 5 stručnih monografija.

 

Back to Top