Robert Čimin

poslijedoktorand, kustos, Muzej grada Koprivnice, Republika Hrvatska

Suorganizacija tematskih izložbi i radionica. Izrada replika talioničkih peći u funkciji eksperimentalne arheologije s ciljem imitiranja i prepoznavanja te potvrde tehnološkog procesa taljenja željezne rude određenog povijesnog razdoblja. Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza iz naseobinskih cjelina, odnosno kasnosrednjovjekovnih nalaza koji su dijelom i tema njegove doktorske disertacije. Projektu će posvetiti 20% radnog vremena. 

Curriculum vitae

Robert Čimin rođen je 16. travnja 1982. godine u Koprivnici, Republika Hrvatska. Godine 2001. upisuje studij jednopredmetne arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studiranja sudjelovao je na brojnim arheološkim istraživanjima, prilikom kojih prikuplja vrijedno terensko iskustvo. Kroz studij se opredjeljuje za razdoblje srednjeg vijeka, u čijem se smjeru dalje usavršava, pa je u jesen 2006. godine diplomirao studij jednopredmetne arheologije na temu „Utvrda Čanjevo – analiza pokretnog arheološkog materijala“ (mentor dr. sc. Krešimir Filipec). Godine 2006. upisuje drugi stupanj poslijediplomskog studija na Fakulteti za humanistične študije Univerze na primorskem u Kopru (Slovenija). Početkom 2008. godine završava studij obranom teme „Glazirano stolno posuđe na području sjeverozapadne Hrvatske od 15. do 18. st.“ (mentor dr. sc. Mitja Guštin) te dobiva naslov magistra struke ili stručnog drugostupnika (mag.). Godine 2012. upisuje posliejdiplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (doktorand), a u disertaciji će se baviti srednjovjekovnim razdobljem Podravine. Od 2006. do 2008. godine zaposlen je u Službi za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, gdje radi uglavnom na zaštitnim arheološkim istraživanjima diljem Republike Hrvatske. Od 2008. godine do danas je na radnom mjestu kustosa u Muzeju grada Koprivnice, kao voditelj Odjela arheologije i Zbirke numizmatike.

Do sada je sudjelovao u izradi 3 znanstvene monografije s većim brojem članaka, autor je 6 izvornih znastvenih radovaa, 28 stručna i pregledna rada, 6 izložaba, a od 2012. godine glavni je urednik Podravskog zbornika. Redovito s izlaganjima sudjeluje na arheološkim znanstvenim i stručnim skupovima na lokalnoj i nacionalnoj razini. U posljednjih 5 godina bio je voditelj arheoloških iskopavanja: Virje - sv. Martin (kasnosrednjovjekovna crkva i groblje) (2009.-2012.); dvorište Franjevačkog samostana sv. Antuna Padovanskog u Koprivnici (17. - 18. stoljeće) (2009.); Volarski breg sjeverno od Virja (naselja iz brončanog doba, mlađeg željeznog doba, razvijenog i kasnog srednjeg vijeka) (2010.); jugoistočni dio „Đurđevačkog“ bastiona koprivničke tvrđave za potrebe njene revitalizacije (2012.-2013.); Mekiš - Zgruti kod Podravskih Sesveta (srednjovjekovno selo, razvijeni i kasni srednji vijek) (2013.); Kamengrad u Starigradu kod (kasni srednji vijek, burg) (2013.); višeslojno nalazište Ruškova Greda sjeverno od Podravskih Sesveta (kasno brončano doba, razvijeni i kasni srednji vijek, novi vijek) (2014.) i zaštitnih arheoloških istraživanja u crkvi sv. Nikole biskupa u Koprivnici (romanička i gotička crkva s grobljem, 12. - 17. stoljeće) (2014.-2015.), te sustavna arheološka istraživanja utvrde Gorbonok u Kloštru Podravskom (protuturska fortifikacija, 14. - 16. stoljeće) (2014.-2015.)

U posljednjih 5 godina realizirao je izložbe s popratnim katalozima u Muzeju grada Koprivnice: Zaštitna arheologija višeslojnih nalazišta Virje - Volarski breg (2008., 2010.) i Delovi - Grede I (1982.). Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 10. 03. - 10. 05. 2011.; Arheologija na prostoru koprivničke tvrđave. Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 30. 08. - 01. 10. 2012.; Ecclesia sancti Martini de Prodauiz. Četverogodišnja arheološka istraživanja kod crkve sv. Martina u Virju (2009-2012). Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 15. 11. 2013. - 15. 01. 2014.; Srednjovjekovna sesvečka sela // Općina Podravske Sesvete, mala dvorana, 18.9.-5.10.2015.; Ljubićeva pećina, arheološka istraživanja 2008. – 2011. // Hrvatski restauratorski zavod (Tihomir Percan) / Muzej grada Koprivnice, 6.11.-5.12.2015. (pozivnica, plakat, deplijan).; Koprivnica – Sv. Nikola 2014/15: zaštitna arheološka istraživanja // Župa sv. Nikole biskupa, Koprivnica, 5.12.2015.-5.2.2016.; Arheologija Torčeca. Izbor iz Arheološke zbirke obitelji Zvijerac. // Muzej grada Koprivnice, 21.05. - 21.09.2016.

Autor je 40-ak arheoloških radova; poglavlja u monografijama, preglednih, stručnih i izvornih znanstvenih članaka (6): Glazirano stolno posuđe na području sjeverozapadne Hrvatske od 15. do 18. st. // Studia universitatis hereditati 1 (ur. Mitja Guštin), Koper: Univerza na primorskem, 2008., 95-135.; Zaštitna arheološka istraživanja franjevačkog samostana u Koprivnici. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja IX/17, Koprivnica, 2010., 86-115.; Virovska kapela Sv. Martina iz 17. stoljeća. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3. ser., sv. XLIII, Zagreb: Arheološki muzej, 2010., 111-125.; Slučajni arheološki nalazi iz podravskih šljunčara u Muzeju grada Koprivnice. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja XII/24, Zagreb, 2013., 22-45.; Prilagodbe u arhitekturi podravskih utvrđenja pojavom osmanlijske opasnosti // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja XIII/26, Koprivnica, 2014., 5-19.; Revitalizacija koprivničke renesansne tvrđave: problemi, mogućnosti i smjernice // Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin 26, Varaždin, 2015., 115-132.

Back to Top